Biro-Biro

Terdapat 8 Biro yang diujudkan di bawah pentadbiran Masjid Al-Khairiyah bertujuan untuk melicinkan lagi perancangan dan pelaksanaan aktiviti.

1. Biro Pengurusan Dan Pentadbiran

Berfungsi menjadi penyelaras serta pemutus dasar kepada semua perancangan dan pelaksanaan program, hal kewangan, halatuju pengimarahan masjid dan hubungan dengan agensi luar. Biro ini juga dipertanggungjawabkan untuk membincang, membuat keputusan serta meluluskan perkara tertentu yang memerlukan keputusan dan tindakan segera.

Semua aktiviti/program besar yang dirancang pelaksanaannya oleh biro-biro lain perlu diselaraskan dalam bentuk taqwim tahunan. Antara lain biro ini juga membuat tapisan kepada semua permohonan sumbangan melalui individu atau mewakili sesuatu pertubuhan

Pengerusi
Hj Wan Nawawi
 • White LinkedIn Icon
 • White Twitter Icon
 • White Google+ Icon
Timbalan
Pengerusi
Ust Mohd Rohisham
 • White LinkedIn Icon
 • White Twitter Icon
 • White Google+ Icon
J/Kuasa
Hj Abdullah Musa
 • White LinkedIn Icon
 • White Twitter Icon
 • White Google+ Icon
J/Kuasa
Hj Samad Karto
 • White LinkedIn Icon
 • White Twitter Icon
 • White Google+ Icon
J/Kuasa
Hj Ahmad Ab Hamid
 • White LinkedIn Icon
 • White Twitter Icon
 • White Google+ Icon

2. Biro Kewangan, Ekonomi Dan Harta

Berfungsi menjadi pengurus dan penyelia kepada semua urusan kewangan serta dana masjid mengikut garis panduan yang diberikan oleh JAIS denga cara yang mudah dan sistematik.

Juga berfungsi sebagai peranjang kewangan masjid secara bulanan dan juga tahunan serta menggunakan setiap sumber yang ada bagi menjana ekonomi masjid yang mantap

Pengerusi
Hj Samad Karto
 • White LinkedIn Icon
 • White Twitter Icon
 • White Google+ Icon
Timbalan
Pengerusi
Hj Che Hamid Che Jusoh
 • White LinkedIn Icon
 • White Twitter Icon
 • White Google+ Icon
J/Kuasa
Hj Che Mohd Yussof Ngah
 • White LinkedIn Icon
 • White Twitter Icon
 • White Google+ Icon
AJK
To Be Added
 • White LinkedIn Icon
 • White Twitter Icon
 • White Google+ Icon
AJK
To Be Added
 • White LinkedIn Icon
 • White Twitter Icon
 • White Google+ Icon
AJK
To Be Added
 • White LinkedIn Icon
 • White Twitter Icon
 • White Google+ Icon
AJK
To Be Added
 • White LinkedIn Icon
 • White Twitter Icon
 • White Google+ Icon
AJK
To Be Added
 • White LinkedIn Icon
 • White Twitter Icon
 • White Google+ Icon
AJK
To Be Added
 • White LinkedIn Icon
 • White Twitter Icon
 • White Google+ Icon
AJK
To Be Added
 • White LinkedIn Icon
 • White Twitter Icon
 • White Google+ Icon
Kami Mohon Sumbangan Anda...

Maybank : 564799101428 Masjid Al-Khairiyah

Bank Islam : 12225010013829 Masjid Al-Khairiyah

Tabung Pengurusan Rumah Ibadat

Maybank : 564799128426 TPRI Masjid Al-Khairiyah

Pengecualian cukai LHDN keatas sumbangan anda...

3. Biro Dakwah Dan Amal Makruf Nahi Munkar

Berfungsi menjadi tulang belakang kepada kerja-kerja dakwah yang diadakan sepanjang tahun. Menyantuni non-muslim dengan mengadakan sesi dialog serta lawatan ke rumah mereka terutamanya semasa program Kariah Day. Biro ini juga bertanggungjawab untuk mengenalpasti non-muslim yang berpotensi untuk diIslamkan serta mengadakan majlis-majlis pengIslaman 

Pengerusi
Hj Abdullah Musa
 • White LinkedIn Icon
 • White Twitter Icon
 • White Google+ Icon
Timbalan
Pengerusi
Mohd Esaini Musa
 • White LinkedIn Icon
 • White Twitter Icon
 • White Google+ Icon
J/Kuasa
Hj Abu Bakar Dadoo
 • White LinkedIn Icon
 • White Twitter Icon
 • White Google+ Icon
J/Kuasa
Mohd Ridzuan Sheik Alaudeen
 • White LinkedIn Icon
 • White Twitter Icon
 • White Google+ Icon
AJK
To Be Added
 • White LinkedIn Icon
 • White Twitter Icon
 • White Google+ Icon
AJK
To Be Added
 • White LinkedIn Icon
 • White Twitter Icon
 • White Google+ Icon
AJK
To Be Added
 • White LinkedIn Icon
 • White Twitter Icon
 • White Google+ Icon
AJK
To Be Added
 • White LinkedIn Icon
 • White Twitter Icon
 • White Google+ Icon
AJK
To Be Added
 • White LinkedIn Icon
 • White Twitter Icon
 • White Google+ Icon
AJK
To Be Added
 • White LinkedIn Icon
 • White Twitter Icon
 • White Google+ Icon

4. Biro Pendidikan Dan Pengajian

Berfungsi menjadi perancang dalam menyediakan jadual kuliah Maghrib, kuliah Subuh, kuliah Dhuha serta sebarang bentuk pengajian yang sentiasa diadakan di masjid ini. Setiap pengajian mestilah berasaskan kepada silibus pengajian Islam yang merangkumi aqidah, fiqh, usuluddin, akhlak, tasauf, sirah, tafsir dan sebagainya. Juga mengadakan program pengajian secara tahunan seperti kursus haji, daurah, smart solat dan kem motivasi.

Bertanggungjawab untuk menyusun tazkirah Jumaat, ceramah/forum khas serta tazkirah sepanjang bulan Ramadhan.

Menyelaras serta memberi pendedahan serta penerangan berkaitan denganilmu falak khususnya berkaitan semakan arah qiblat dan juga cerapan objek di langit

Pengerusi
Hj Raja Abd Kadir
 • White LinkedIn Icon
 • White Twitter Icon
 • White Google+ Icon
Timbalan
Pengerusi
Ust Mohd Hairizan
 • White LinkedIn Icon
 • White Twitter Icon
 • White Google+ Icon
J/Kuasa
Hj Sukiman Sangat
 • White LinkedIn Icon
 • White Twitter Icon
 • White Google+ Icon
AJK
To Be Added
 • White LinkedIn Icon
 • White Twitter Icon
 • White Google+ Icon
AJK
To Be Added
 • White LinkedIn Icon
 • White Twitter Icon
 • White Google+ Icon
AJK
To Be Added
 • White LinkedIn Icon
 • White Twitter Icon
 • White Google+ Icon
AJK
To Be Added
 • White LinkedIn Icon
 • White Twitter Icon
 • White Google+ Icon
AJK
To Be Added
 • White LinkedIn Icon
 • White Twitter Icon
 • White Google+ Icon
AJK
To Be Added
 • White LinkedIn Icon
 • White Twitter Icon
 • White Google+ Icon
AJK
To Be Added
 • White LinkedIn Icon
 • White Twitter Icon
 • White Google+ Icon

5. Biro Belia, Penerangan, IT, Audio & Komunikasi

Berfungsi menjadi penggerak utama merancang serta mengadakan aktiviti/program yang dapat mengumpulkan anak-anak muda untuk mengimarahkan masjid. Pelbagai aktiviti yang menarik minat anak muda dijadikan acara tahunan seperti kejohanan futsal, badminton, bowling, ping pong serta pelbagai jenis sukan indoor.

Biro ini juga bertanggungjawab dalam menyebarluas makluman berkaitan sebarang aktiviti/program masjid melalui pelbagai medium seperti laman web, facebook, whatsapp, twitter, paparan skrin, menyebarkan risalah, memasang banner, pengumuman sebelum solat Jumaat dan sebagainya

Pengerusi
Abd Malek Mohd Zainon
 • White LinkedIn Icon
 • White Twitter Icon
 • White Google+ Icon
Timbalan
Pengerusi
Abdul Razak Kemat
 • White LinkedIn Icon
 • White Twitter Icon
 • White Google+ Icon
J/Kuasa
Ust Mukhtasyid
 • White LinkedIn Icon
 • White Twitter Icon
 • White Google+ Icon
AJK
To Be Added
 • White LinkedIn Icon
 • White Twitter Icon
 • White Google+ Icon
AJK
To Be Added
 • White LinkedIn Icon
 • White Twitter Icon
 • White Google+ Icon
AJK
To Be Added
 • White LinkedIn Icon
 • White Twitter Icon
 • White Google+ Icon
AJK
To Be Added
 • White LinkedIn Icon
 • White Twitter Icon
 • White Google+ Icon
AJK
To Be Added
 • White LinkedIn Icon
 • White Twitter Icon
 • White Google+ Icon
AJK
To Be Added
 • White LinkedIn Icon
 • White Twitter Icon
 • White Google+ Icon
AJK
To Be Added
 • White LinkedIn Icon
 • White Twitter Icon
 • White Google+ Icon

6. Biro Kebajikan, Khairat Dan Keselamatan

Berfungsi menjadi penyelaras dan pelaksana agihan sumbangan kewangan dan juga barang keperluan secara berkala kepada asnaf fakir miskin dan juga anak yatim serta menggerakkan pasukan khas untuk membantu masyarakat yang ditimpa musibah. Ianya juga menyelia kawalan keselamatan dan lalulintas di sekitar kawasan masjid semasa belangsungnya program yang berskala besar. Bidang tugas Biro ini juga termasuk menyelia penyelenggaraan CCTV, fire extinguisher serta perkara berkaitan pendawaian elektrikal agar sentiasa dalam keadaan baik dan selamat digunakan.

Biro ini juga diberi tanggungjawab untuk menguruskan Badan Khairat Kematian dan juga pengurusan jenazah

Pengerusi
Hj Wan Nawawi
 • White LinkedIn Icon
 • White Twitter Icon
 • White Google+ Icon
Timbalan
Pengerusi/
Setiausaha
Dzulkarnaen Salleh
 • White LinkedIn Icon
 • White Twitter Icon
 • White Google+ Icon
Bendahari
Dato Roseli
 • White LinkedIn Icon
 • White Twitter Icon
 • White Google+ Icon
J/Kuasa
Ust Mohd
Naazir
 • White LinkedIn Icon
 • White Twitter Icon
 • White Google+ Icon
J/Kuasa
Hj Mohd Ariff
 • White LinkedIn Icon
 • White Twitter Icon
 • White Google+ Icon
J/Kuasa
Mej (B)
Hj Ayub
 • White LinkedIn Icon
 • White Twitter Icon
 • White Google+ Icon
J/Kuasa