top of page
Visi

Untuk Menjadikan Masjid Al-Khairiyah sebagai Pusat Sehenti (One-Stop Centre /مركز وقفة واحدة ) kegiatan ummah menjelang 2025 dalam membangun keimanan, ketaqwaan dan beramal berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah.

Misi
  • Mengurus dan mentadbir masjid dengan amanah, telus dan mampu menunjukkan contoh ikutan yang baik (qudwah hasanah).

  • Membangun keperibadian dan jatidiri ummah yang berasaskan aqidah, syariah dan akhlak Islamiah melalui pelbagai aktiviti yang dianjurkan.

  • Masjid sebagai pusat ibadah, perkembangan ilmu dan perpaduan ummah.

  • Bersedia membantu dalam menyelesaikan permasalahan dikalangan masyarakat setempat dan juga di luar kariah.

Piagam Pelanggan
  • Kami bersedia menjadi pusat ibadat, penyebaran ilmu dan dakwah serta menegakkan amar maaruf dan nahi munkar.

  • Kami memastikan masjid menjadi tempat ibadah yang kondusif serta selesa dari segi kebersihan, keselamatan dan ketenangan jemaah.

  • Kami berusaha untuk memajukan pengajian formal dan kefahaman islam, membangun ekonomi serta meningkatkan pengetahuan isu-isu semasa dan komunikasi dikalangan para jemaah anak kariah.

  • Kami bersedia menjadi pusat rujukan dan khidmat masyarakat.

  • Kami bersedia memberikan sokongan terhadap usaha membangunkan nilai keimanan dikalangan masyarakat.

  • Kami memberikan layanan yang saksama terhadap semua permohonan untuk menggunakan kemudahan yang terdapat di masjid dengan mengikut syarat-syarat yang telah ditetapkan.

Kami Mohon Sumbangan Anda...

Maybank : 564799101428 Masjid Al-Khairiyah

Bank Islam : 12225010013829 Masjid Al-Khairiyah

Tabung Pengurusan Rumah Ibadat

Maybank : 564799128426 TPRI Masjid Al-Khairiyah

Pengecualian cukai LHDN keatas sumbangan anda...

bottom of page